Giới thiệu website https://greenpineresort.vn/

Website greenpineresort.vn

là trang thông tin thuộc Khu du lịch sinh thái Green Pine Resort ,Kỳ Phú ,Nho Quan, Ninh Bình.

Tất cả các thông tin cập nhật về chính sách giá, thay đổi giờ đón khách, dừng bán vé  vào những ngày thời tiết bất lợi (bão, mưa to, gió lớn, cực đoan…) của KDL sinh thái Khu du lịch sinh thái Green Pine Resort cũng được cập nhật duy nhất tại website này.

Ngoài ra,greenpineresort.vn còn là trang thông tin du lịch, nơi chia sẻ kinh nghiệm du lịch 62 tỉnh, thành phố của Việt Nam, những lưu ý khi du lịch quốc tế.

Các điều khoản chính sách

Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính sách bảo mật thông tin của Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Tràng An (gọi tắt là “Công ty”) điều chỉnh cách thức Công ty thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu của Quý khách hàng cung cấp trong khi sử dụng dịch vụ và sử dụng website của chúng tôi.

 1. Mục đích thu thập và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Dữ liệu cá nhân của quý khách được thu thập và sử dụng nhằm giúp chúng tôi thực hiện nghĩa vụ hợp đồng với quý khách, các nghĩa vụ đảm bảo tuân thủ pháp luật và nâng cao chất lượng phục vụ cho quý khách. Cụ thể, thông tin sẽ được sử dụng cho những mục đích sau:

 1. Thực hiện nghĩa vụ hợp đồng và cung cấp dịch vụ cho Quý khách;
 2. Đảm bảo an ninh và an toàn cho hoạt động của Khu du lịch;
 3. Thực hiện nghĩa vụ về kế toán, tài chính và pháp lý;
 4. Chăm sóc khách hàng: liên hệ với khách hàng; tiếp nhận thông tin, góp ý, đề nghị và khiếu nại của khách hàng; thực hiện thăm dò về sự hài lòng của khách hàng; tổ chức các chương trình ưu đãi tại thời điểm cung cấp thông tin hoặc trong tương lai; hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ khác nhằm mang lại trải nghiệm dịch vụ tốt hơn cho khách hàng; thực hiện phân tích, thống kê nhằm phát triển chất lượng và quy mô dịch vụ.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Công ty sẽ bắt đầu lưu trữ dữ liệu cá nhân do Quý khách cung cấp trên hệ thống của Công ty kể từ ngày quý khách cung cấp. Thông tin sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ và cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập và sử dụng đã nêu, hoặc cho đến khi việc tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định cho phép và các tranh chấp được giải quyết, hoặc cho đến khi Quý khách có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho Quý khách, nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô dịch vụ, đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và thực thi các quyền lợi hợp pháp của mình, Công ty có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý khách cho bên thứ ba như:

 1. Nhân sự trong nội bộ Công ty;
 2. Các pháp nhân trực thuộc, đơn vị thành viên của Công ty;
 3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin: công ty hoặc bất kỳ một nhà cung cấp dịch vụ nào khác đều buộc phải cung cấp thông tin của Quý khách khi nhận được yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cơ quan về du lịch, hải quan, di trú, công an, v.v.) nhằm đảm bảo trật tự công cộng;
 4. Các nhà thầu phụ, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác dịch vụ hợp tác với Công ty;

Công ty sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng các bên thứ ba nêu trên tham gia vào việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cá nhân hiểu rõ tầm quan trọng và tuân thủ Chính sách Bảo Mật Thông Tin này.

 1. Quyền của Quý khách với dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống
 1. Truy cập: Quý khách có quyền truy cập thông tin cá nhân của mình được lưu trữ trên hệ thống bằng cách tự mình truy cập. Quý khách tự dùng tài khoản đã đăng ký của mình trên hệ thống để xem các thông tin được hiển thị trên website. Quý khách cũng có quyền yêu cầu Công ty xác nhận rằng một số dữ liệu cá nhân của Quý khách đang được Công ty xử lý, cũng như yêu cầu Công ty cung cấp một số thông tin về loại dữ liệu được xử lý, mục đích xử lý và người nhận hoặc danh mục người nhận những dữ liệu đó.
 2. Chỉnh sửa: Quý khách có quyền tự mình chỉnh sửa, bao gồm cả xóa bỏ, các thông tin trong tài khoản của quý khách trên website. Quý khách lưu ý rằng Quý khách phải chịu trách nhiệm cho hành vi hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình vì việc này liên quan đến khả năng cung cấp dịch vụ và thực hiện các chương trình ưu đãi của chúng tôi dành cho Quý khách.

Quý khách có thể thực hiện các quyền trên bằng cách liên hệ với cán bộ quản lý dữ liệu cá nhân của quý khách theo địa chỉ liên lạc ở Mục 5.

 1. Địa chỉ và thông tin liên lạc của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Đơn vị thu thập và quản lý thông tin của quý khách là Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Tràng An, được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có địa chỉ trụ sở chính tại Khu Tân An, phố Kỳ Lân, P. Tân Thành, TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

Văn phòng giao dịch: Khu du lịch sinh thái Green Pine Resort ,Kỳ Phú ,Nho Quan, Ninh Bình.

Điện thoại: 0989851083

Cán bộ quản lý dữ liệu cá nhân của Quý khách là:

Ông: Nguyễn Văn Phong

Địa chỉ: Khu du lịch sinh thái Green Pine Resort ,Kỳ Phú ,Nho Quan, Ninh Bình.

Email: [email protected]

Nếu Quý khách muốn hỏi thêm về hoạt động thu thập và xử lý thông tin cá nhân của mình, quý khách có thể liên hệ tới cán bộ quản lý trong giờ hành chính trong thời gian từ 7 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến chủ nhật.

 1. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Trong trường hợp Quý khách nhận thấy thông tin cá nhân của mình bị thu thập và sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi Công ty đã thông báo, quý khách có thể khiếu nại với Công ty theo thông tin liên lạc đã nêu. Quý khách cũng có thể khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp Công ty vi phạm pháp luật áp dụng hiện hành liên quan đến Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chính sách thanh toán

 1. ĐIỀU KHOẢN MUA VÉ ONLINE
 2. Điều khoản chung

1.1. Khi sử dụng hệ thống đặt vé trực tuyến tại website, Quý khách mặc nhiên đã chấp thuận và tuân thủ tất cả các chỉ dẫn, điều khoản, điều kiện, thông báo đăng tải trên website, bao gồm nhưng không giới hạn bởi Điều kiện đặt vé, điều kiện sử dụng website, điều kiện sử dụng dịch vụ tại Khu du lịch. Nếu Quý khách không có ý định mua vé trực tuyến hoặc không đồng ý với bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào nêu trên, xin hãy DỪNG VIỆC SỬ DỤNG hệ thống đặt vé trực tuyến này.

1.2. Điều kiện sử dụng dịch vụ tại Khu du lịch bao gồm tất cả các nội quy, quy định của Khu du lịch sinh thái Green Pine Resort ,Kỳ Phú ,Nho Quan, Ninh Bình.   ( gọi tắt là “Khu du lịch”), bao gồm nhưng không giới hạn trong các quy định của Ban Quản Lý Khu du lịch hoặc Ban Quản Lý các bộ phận cấu thành Khu du lịch ban hành, các quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành có liên quan tới Khu du lịch, và các quy định của Công ty áp dụng tại Khu du lịch. Ngay cả khi Quý khách đã mua vé thành công, Công ty có quyền từ chối cung cấp dịch vụ mà không phải chịu hoàn trả bất kì khoản phí nào nếu Quý khách hàng không tuân thủ đầy đủ các nội quy, quy định của Khu du lịch, các quy định của pháp luật Việt Nam hoặc vi phạm nghiêm trọng thuần phong mỹ tục Việt Nam.

1.3. Hệ thống đặt vé online (đặt vé trực tuyến) tại website  https://greenpineresort.vn/ (gọi tắt là “hệ thống đặt vé”) thuộc Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Tràng An (gọi tắt là “Công ty”). Điều khoản mua vé trực tuyến ( gọi tắt là “điều kiện đặt vé”) là các điều kiện và điều khoản áp dụng cho khách hàng đặt mua vé tham quan bằng hệ thống đặt vé trực tuyến, là một phần không tách rời của hợp đồng mua vé trực tuyến giữa khách hàng và Công ty.

1.4. Điều kiện đặt vé này áp dụng cho đối tượng khách hàng là cá nhân TRỪ những trường hợp sau:

–    Khách đã đặt vé thông qua một bên thứ ba (đã ký hoặc chưa ký “về việc hợp tác và cung cấp dịch vụ tham quan du lịch” với Công ty).

–    Khách đặt cho nhóm dưới 20 người một lần giao dịch.

1.5. Website nói chung và hệ thống đặt vé trực tuyến nói riêng chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Quý khách không được phép chỉnh sửa, sao chép, phổ biến, dịch chuyển,  hiển thị, vận hành, nhân bản, công bố, nhượng quyền, tạo các liên kết, chuyển giao hoặc tổ chức, thực hiện kinh doanh từ các thông tin, phần mềm, sản phẩm hay dịch vụ có được từ hệ thống đặt vé trực tuyến và website.

1.6. Điều kiện đặt vé cùng những thay đổi có hiệu lực kể từ ngày được công bố trên website. Công ty có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của điều kiện đặt vé và thông tin trong hệ thống đặt vé tại bất kỳ thời điểm nào nếu cần thiết mà không cần thông báo trước.

 1. Vé tham quan và sử dụng vé tham quan

2.1.Vé tham quan chỉ được sử dụng trong ngày tham quan đã đặt trước và trong thời gian mở cửa tại địa điểm tham quan từ 7 giờ đến 17 giờ. Trước thời gian trên, Quý khách chưa thể sử dụng vé để vào tham quan. Sau thời gian trên, vé hết giá trị sử dụng.

Lưu ý: khách hàng đi lẻ và các đoàn khách không đủ số lượng người trên một thuyền sẽ được ghép với các khách khác có cùng một lộ trình tham quan.

2.2. Các loại vé tham quan:

– Vé người lớn: Người cao trên 1.3m hoặc

– Vé trẻ em: Người cao từ 1m đến 1.3m

Trẻ em tham quan phải có người lớn đi kèm. Trẻ em cao dưới 3 tuổi được miễn vé. Quý khách sẽ được yêu cầu đo chiều cao và xuất trình giấy tờ cá nhân để đối chiếu với thông tin đặt vé tại cổng soát vé.

2.5. Công ty có quyền tạm ngừng hoặc từ chối cung cấp dịch vụ cho Quý khách và được miễn trừ trách nhiệm ngay cả khi Quý khách có vé hợp lệ nếu thuộc một trong những trường hợp sau:

– Sự kiện bất khả kháng: Là những trường hợp bất thường xảy ra một cách khách quan và không dự đoán được ngoài khả năng kiểm soát của Công ty hoặc Quý khách, ảnh hưởng đến khả năng cung cấp dịch vụ của Công ty mà hậu quả không thể tránh được dù mọi biện pháp cần thiết đã được thực hiện.

– Tình thế cấp thiết: Là tình thế mà Công ty vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa trực tiếp lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác mà không còn cách nào khác là phải có hành động tạm ngừng/từ chối cung cấp dịch vụ cho Quý khách với điều kiện thiệt hại cho Quý khách nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn chặn.

– Yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Khi Công ty nhận được yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng/từ chối cung cấp dịch vụ cho Quý khách.

– Các trường hợp khác được quy định trong điều kiện đặt vé.

Công ty không cần phải thông báo trước về việc tạm ngừng/từ chối cung cấp dịch vụ nêu trên, tuy nhiên sẽ cố gắng thông báo trong thời gian sớm nhất tại địa điểm cung cấp dịch vụ, hoặc trên website, hoặc gửi vào email/địa chỉ liên lạc khác của Quý khách. Trong khả năng của mình. Công ty sẽ tạo điều kiện cho Quý khách có thể sử dụng dịch vụ vào một ngày khác dựa trên sắp xếp của Công ty hoặc sự thương lượng giữa hai bên.

 1. Điều kiện sử dụng hệ thống đặt vé

3.1. Quý khách phải khẳng định và bảo đảm rằng Quý khách đã đủ tuổi, đủ quyền và đủ năng lực theo quy định của pháp luật khi sử dụng chức năng mua vé trực tuyến, đảm bảo việc tuân thủ điều kiện đặt vé đã nêu ra để sử dụng hệ thống đặt vé của chúng tôi.

3.2. Quý khách chấp nhận nghĩa vụ và chịu trách nhiệm cho mọi hành vi sử dụng website của chính mình hoặc bất cứ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng tên và tài khoản của Quý khách. Quý khách phải tự kiểm soát việc sử dụng tài khoản do Quý khách đăng ký tại website. Quý khách phải đảm bảo rằng mọi thông tin do Quý khách cung cấp khi sử dụng hệ thống đặt vé là đúng và chính xác.

3.3. Khi đặt vé Quý khách phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện sử dụng hệ thống đặt vé của Công ty và quy định khác của pháp luật có liên quan. Chúng tôi có quyền từ chối truy cập của Quý khách vào hệ thống nếu có nghi ngờ Quý khách lạm dụng hệ thống cho mục đích bất hợp pháp. Chúng tôi có quyền từ chối cho Quý khách sử dụng dịch vụ nếu thông tin Quý khách hàng cung cấp trên website khác với thông tin thực tế khi sử dụng dịch vụ. Mọi vấn đề khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện giao dịch, Quý khách vui lòng liên hệ số hotline của chúng tôi như sau: 0989851083

3.4. Công ty có thể hủy bỏ hoặc tạm ngưng việc sử dụng hệ thống đặt vé hoặc truy cập website của Quý khách bất cứ lúc nào mà không cần thông báo nếu chúng tôi nghi ngờ rằng website, hệ thống đặt vé hoặc tài khoản của Quý khách và mật khẩu đang được sử dụng, hoặc có thể được sử dụng:

– Bởi người chưa được Quý khách cho phép;

– Vi phạm các điều kiện sử dụng;

– Theo cách thức có thể gây ra thiệt hại cho Quý khách hoặc cho Công ty.

 1. Quy trình đặt vé

 

4.2. Sau khi Quý khách đặt vé trên hệ thống và thanh toán đầy đủ tiền trước thời hạn thanh toán, Quý khách sẽ được cấp mã QR thông qua địa chỉ email Quý khách đã cung cấp khi đặt vé. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm gửi mail xác nhận giao dịch thành công kèm QR code tới Quý khách trong vòng 30 phút kể từ khi đặt vé trực tuyến thành công tại website. Nếu quá thời gian trên, vì lý do kỹ thuật, email vẫn chưa được gửi đến Quý khách vui lòng liên hệ ngay số hotline của Công ty trong giờ hành chính từ 7h đến 17h. Công ty có quyền từ chối hỗ trợ khiếu nại nếu không nhận được yêu cầu của người trực tiếp mua vé trong vòng 3 giờ kể từ khi thực hiện giao dịch hoặc kể từ khi giờ hành chính gần nhất sau đó bắt đầu (nếu giao dịch được thực hiện ngoài giờ hành chính).

4.3. Mã QR đính kèm email được sử dụng thay thế cho vé giấy khi đến tham quan tại địa điểm tham quan. Mã QR chỉ được cấp 01 lần duy nhất, có giá trị sử dụng 01 lượt đi duy nhất cho loại vé tương ứng và chỉ sử dụng vào ngày tham quan đã đặt trước (thông tin được ghi trong mã QR). Mỗi một vé tương ứng với 1 mã QR. Quý khách có thể được yêu cầu xuất trình mã QR hợp lệ và đo chiều cao tương ứng khi đi qua cổng kiểm soát. Quý khách có trách nhiệm bảo mật mã QR, người khác có thể sử dụng vé nếu chụp hình ảnh mã QR qua điện thoại hoặc in trên giấy. Chúng tôi có quyền từ chối phục vụ và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào khi Quý khách làm mất, chia sẻ, bị đánh cắp mã QR, hoặc bất cứ trường hợp nào khiến mã QR quét không hợp lệ mà không do lỗi từ phía Công ty.

 1. Quy định hủy, đổi, chuyển nhượng vé

5.1. Công ty không cho phép hủy, đổi và chuyển nhượng vé một khi giao dịch đã thanh toán thành công. Riêng đối với trường hợp đổi ngày tham quan, Quý khách được quyền đổi vé trước 15 giờ cùng ngày tham quan ghi trên vé đã mua và được phép đổi ngày đi tham quan tối đa 2 lần trong vòng 2 tháng kể từ lần đặt vé đầu tiên.

5.2. Quý khách hàng cần kiểm tra kỹ lưỡng thông tin đặt vé (thông tin liên hệ, loại vé, số lượng, ngày tham quan,…) trước khi xác nhận và thanh toán. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp hoãn chuyến đi hay lỡ chuyến đi vì các lý do do lỗi của Quý khách, chẳng hạn như Quý khách đã thông báo thông tin không đúng (VD: Địa chỉ email Quý khách cung cấp sai), hoặc khi gặp sự cố Quý khách đã không thông báo cho chúng tôi trong thời gian khiếu nại (VD: Quý khách không thông báo với chúng tôi về việc không nhận được vé điện tử qua email), Quý khách không muốn sử dụng vé điện tử.

 1. Các hành vi bị nghiêm cấm

6.1.Các hành vi sau đây bị nghiêm cấm khi sử dụng hệ thống đặt vé và website:

– Đặt vé khống, đặt vé với thông tin giả mạo, thiếu trung thực, hoặc để thực hiện đầu cơ, kinh doanh dịch vụ bán vé;

– Sử dụng website và hệ thống đặt vé trái với các quy định của Công ty hoặc cho các hoạt động vi phạm pháp luật;

– Can thiệp vào hoặc gây cản trở cho việc truy cập website và việc đặt vé của người khác, truy cập, sử dụng hoặc thu thập trái phép thông tin của người khác;

– Sử dụng các phương pháp khác để giao dịch hoặc thu thập thông tin khi Quý khách không thể sử dụng hệ thống của chúng tôi.

6.2. Nếu Quý khách vi phạm một trong các hành vi nêu trên Công ty có quyền:

– Đơn phương hủy bỏ việc đặt vé của Quý khách mà không cần phải thông báo hoặc giải thích lý do hủy bỏ vé cho Quý khách và không phải hoàn trả bất kỳ loại phí nào cho Quý khách nếu như Quý khách đã thanh toán;

– Hủy bỏ hoặc tạm ngưng việc sử dụng hệ thống đặt vé hoặc truy cập website của Quý khách bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

 1. Bảo mật dữ liệu

7.1. Khi sử dụng hệ thống đặt vé, quý khách đồng ý rằng sẽ cung cấp các dữ liệu cá nhân cho Công ty nhằm các mục đích sau:

– Thực hiện nghĩa vụ hợp đồng và cung cấp dịch vụ cho Quý khách;

– Đảm bảo an ninh và an toàn cho hoạt động của Khu du lịch;

– Thực hiện nghĩa vụ về kế toán, tài chính và pháp lý;

– Chăm sóc khách hàng: Liên hệ với khách hàng; tiếp nhận thông tin, góp ý, đề nghị và khiếu nại của khách hàng; thực hiện thăm dò về sự hài lòng của khách hàng; tổ chức các chương trình ưu đãi tại thời điểm cung cấp thông tin hoặc trong tương lai; hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ khác nhằm mang lại trải nghiệm dịch vụ tốt hơn cho khách hàng; thực hiện phân tích, thống kê nhằm phát triển chất lượng và quy mô dịch vụ.

7.2. Chúng tôi sẽ có biện pháp hợp lý để đảm bảo rằng thông tin mà Quý khách lưu tại hệ thống đặt vé sẽ được bảo mật và bảo vệ khỏi những truy cập trái phép trong khả năng của chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối trước các hành vi truy cập trái phép và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi truy cập, sử dụng, sao chép, phát tán, phân phối trái phép nào với những thông tin đó.

 1. Quyền sở hữu trí tuệ

8.1. Website nói chung và hệ thống đặt vé nói riêng cùng với mọi tính năng, nội dung hiển thị đi kèm đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền sử dụng và khai thác của Công ty và các nhà cung cấp có liên quan khác. Việc sao chép, trích dẫn bất kỳ nội dung nào của website không được gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho Công ty và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:

– Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;

– Các sao chép hay sản phẩm phái sinh đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ được thể hiện trong phiên bản gốc;

– Các sản phẩm, công nghệ hay quy trình được sử dụng hay mô tả trên đều có thể liên đới đến bản quyền sở hữu trí tuệ khác không thể chuyển nhượng của Công ty hay các nhà cung cấp có liên quan.

8.2. Tất cả nội dung được cung cấp tại website không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất cứ hình thức nào, kể cả trên các website và ứng dụng di động độc lập khác mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty.

 1. Giới hạn trách nhiệm

9.1.Khi truy cập vào website, Quý khách mặc nhiên đồng ý rằng Công ty và các nhà cung cấp khác cùng nhân sự không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện hay thiệt hại trực tiếp, thiệt hại gián tiếp do không lường trước được hoặc do hậu quả để lại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hay có liên quan đến việc:

– Truy cập, kết nối tới website, sử dụng website và các thông tin trên website, sử dụng hệ thống đặt vé trực tuyến, thao tác thanh toán trên website;

– Cung cấp các thông tin cá nhân, thông tin kinh doanh và các thông tin khác khi sử dụng website và hệ thống đặt vé;

– Công ty hay nhà cung cấp có thực hiện việc cung cấp dịch vụ hay không ngay cả trong trường hợp Công ty hay nhà cung cấp đó đã được cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại.

9.2. Nếu có bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc đăng nhập hoặc sử dụng hệ thống đặt vé mà Công ty có trách nhiệm, Công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm vượt quá trách nhiệm về tổng số tiền khách thanh toán khi giao dịch trên hệ thống đặt vé.

 1. Hướng dẫn Khách hàng có nhu cầu nhận hóa đơn dịch vụ

10.1. Chúng tôi sẽ thực hiện việc xuất biên lai thu phí danh lam và vé đò hoặc mã QR code in bằng giấy cho Quý khách hàng có yêu cầu in tại quầy vé của Khu du lịch.

10.2. Để xuất biên lai Quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin gồm: Số Booking đặt vé, mã QR online và địa chỉ email.

10.3. Thời gian tiếp nhận xử lý yêu cầu xuất biên lai: Sau khi hoàn tất thanh toán và trước 17h của ngày sử dụng dịch vụ (ngày tham quan). Chúng tôi sẽ từ chối xuất biên lai với các khách hàng hàng gửi yêu cầu sau khoảng thời gian trên.

 1. Các quy định khác

– Các điều khoản tại đây được hiểu và điều chỉnh theo các quy định của luật pháp Việt Nam. Tòa án nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp có liên quan.

– Quý khách đã đọc kỹ, hiểu rằng mình có quyền đàm phán lại về các điều khoản trên và đồng ý tuân thủ tất cả các điều kiện đặt vé trực tuyến của Công ty.

–  Điều kiện đặt vé này được cập nhật lần cuối vào ngày 27/06/2020.

 CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính sách bảo mật thông tin của Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Tràng An (gọi tắt là “Công ty”) điều chỉnh cách thức Công ty thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu của Quý khách hàng cung cấp trong khi sử dụng dịch vụ và sử dụng website của chúng tôi.

 1. Mục đích thu thập và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Dữ liệu cá nhân của quý khách được thu thập và sử dụng nhằm giúp chúng tôi thực hiện nghĩa vụ hợp đồng với quý khách, các nghĩa vụ đảm bảo tuân thủ pháp luật và nâng cao chất lượng phục vụ cho quý khách. Cụ thể, thông tin sẽ được sử dụng cho những mục đích sau:

 1. Thực hiện nghĩa vụ hợp đồng và cung cấp dịch vụ cho Quý khách;
 2. Đảm bảo an ninh và an toàn cho hoạt động của Khu du lịch;
 3. Thực hiện nghĩa vụ về kế toán, tài chính và pháp lý;
 4. Chăm sóc khách hàng: liên hệ với khách hàng; tiếp nhận thông tin, góp ý, đề nghị và khiếu nại của khách hàng; thực hiện thăm dò về sự hài lòng của khách hàng; tổ chức các chương trình ưu đãi tại thời điểm cung cấp thông tin hoặc trong tương lai; hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ khác nhằm mang lại trải nghiệm dịch vụ tốt hơn cho khách hàng; thực hiện phân tích, thống kê nhằm phát triển chất lượng và quy mô dịch vụ.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Công ty sẽ bắt đầu lưu trữ dữ liệu cá nhân do Quý khách cung cấp trên hệ thống của Công ty kể từ ngày quý khách cung cấp. Thông tin sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ và cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập và sử dụng đã nêu, hoặc cho đến khi việc tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định cho phép và các tranh chấp được giải quyết, hoặc cho đến khi Quý khách có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho Quý khách, nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô dịch vụ, đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và thực thi các quyền lợi hợp pháp của mình, Công ty có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý khách cho bên thứ ba như:

 1. Nhân sự trong nội bộ Công ty;
 2. Các pháp nhân trực thuộc, đơn vị thành viên của Công ty;
 3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin: công ty hoặc bất kỳ một nhà cung cấp dịch vụ nào khác đều buộc phải cung cấp thông tin của Quý khách khi nhận được yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cơ quan về du lịch, hải quan, di trú, công an, v.v.) nhằm đảm bảo trật tự công cộng;
 4. Các nhà thầu phụ, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác dịch vụ hợp tác với Công ty;

Công ty sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng các bên thứ ba nêu trên tham gia vào việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cá nhân hiểu rõ tầm quan trọng và tuân thủ Chính sách Bảo Mật Thông Tin này.

 1. Quyền của Quý khách với dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống
 1. Truy cập: Quý khách có quyền truy cập thông tin cá nhân của mình được lưu trữ trên hệ thống bằng cách tự mình truy cập. Quý khách tự dùng tài khoản đã đăng ký của mình trên hệ thống để xem các thông tin được hiển thị trên website. Quý khách cũng có quyền yêu cầu Công ty xác nhận rằng một số dữ liệu cá nhân của Quý khách đang được Công ty xử lý, cũng như yêu cầu Công ty cung cấp một số thông tin về loại dữ liệu được xử lý, mục đích xử lý và người nhận hoặc danh mục người nhận những dữ liệu đó.
 2. Chỉnh sửa: Quý khách có quyền tự mình chỉnh sửa, bao gồm cả xóa bỏ, các thông tin trong tài khoản của quý khách trên website. Quý khách lưu ý rằng Quý khách phải chịu trách nhiệm cho hành vi hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình vì việc này liên quan đến khả năng cung cấp dịch vụ và thực hiện các chương trình ưu đãi của chúng tôi dành cho Quý khách.

Quý khách có thể thực hiện các quyền trên bằng cách liên hệ với cán bộ quản lý dữ liệu cá nhân của quý khách theo địa chỉ liên lạc ở Mục 5.

 1. Địa chỉ và thông tin liên lạc của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Đơn vị thu thập và quản lý thông tin của quý khách là Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Tràng An, được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có địa chỉ trụ sở chính tại Khu Tân An, phố Kỳ Lân, P. Tân Thành, TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

Văn phòng giao dịch:Green Pine Resort ,Kỳ Phú ,Nho Quan, Ninh Bình.

Email: [email protected]

Điện thoại:0989851083

Cán bộ quản lý dữ liệu cá nhân của Quý khách là:

Ông/bà: Nguyễn Văn Phong

Địa chỉ: Green Pine Resort ,Kỳ Phú ,Nho Quan, Ninh Bình.

Email: [email protected]

Nếu Quý khách muốn hỏi thêm về hoạt động thu thập và xử lý thông tin cá nhân của mình, quý khách có thể liên hệ tới cán bộ quản lý trong giờ hành chính trong thời gian từ 7 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến chủ nhật.

 1. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Trong trường hợp Quý khách nhận thấy thông tin cá nhân của mình bị thu thập và sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi Công ty đã thông báo, quý khách có thể khiếu nại với Công ty theo thông tin liên lạc đã nêu. Quý khách cũng có thể khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp Công ty vi phạm pháp luật áp dụng hiện hành liên quan đến Bảo vệ dữ liệu cá nhân.