THIS IS A NEW ACE #6 TRIGGER SHOE IT IS UNUSED OLD DEALER STOCK. .Please look at the entire chart as many shoes fit more than one mfg.

ACE Trigger Shoe Fit Chart for the number your gun uses:SMITH & WESSON PISTOLS & Combat, K22, K32, K38, Masterpiece, 38/44, 44 Spec.,357, Patrolman, Outdoorsman, D.A. Army, 44 Target,41 & 44 Magnum, Most “K” & “N” Frame New Smooth Trigger “K” “L” 686 “N” Frame- 17Chief, Terrier, Hand Ejector, Kitgun, Bodyguard, RegulationPolice, Centennial, Airweight (all “J” Frame w/ narrow trigger)- 14S&W New Wide Smooth Trigger “J” Frame, Rossie smooth trigger- 217S&W Model 61 Automatic (narrow trigger < 3/16″)- 20S&W Hiway Patrolman (some models), 1917- 21S&W Automatics: 39, 41, 42, 59, 639, 659, 52, Automatic 9mm 5903 159 ShortRossi .357 Mag Revolver model 971 Grooved trigger, circa 1990- PISTOLS & REVOLVERS

Officers Model, Official Police (old model) Marshal- 145, 38 Super, Commander (late model) (all caliber) 25 Automatic(old model), Springfield 45, Mustang Police, Officers Model, target Special, 357 Python, Trooper,Officers Model Match, Mark III (all models) Lawman, King Cobra -8Colt Jr. 22, 25 Caliber, New 25 Auto Detective Special, Bankers Special, Agent, Courier Police,Positive Special, Diamondback, Viper -10Shooting Master, New Service (all Caliber) 45 D.A. Army -17Woodsman, match, target, Huntsman, 56 Match, H&R 622, 732, 733 -2345, 38 Super (old model) 32, 380 Pocket Auto, Delta Elite -20S.A. Frontier, S.A. Army (all Caliber), 22 Scout,22 New Frontier, 22 Peacemaker -24Double Eagle align=”center”>MISCELLANEOUS PISTOLS & REVOLVERSFalcon, Taurus 65 85 Ultra-Lite 38sp Rev, 941 Rev 22 Luger Standard Double Nine, F.I. Mod D 380 Auto, Cop 4 Bdl. -3High Standard Automatic (most models) narrow trigger Corsir, Astra Cadix, Beretta PT99, Beeman Air Gun -5Browning 9 mm Hi Power Standard Sentinel, J.C. Higgens 88 Cub, Titan, Galesi Automatic, Ruger Single Six & Blackhawk(narrow trigger, older model, all caliber), Old Army Cap & Ball,Rohm RG 66, Jennings, Sheridan Air pistol E9, I.N.A. Tiger, Rossie Revolver, Astra 357, RG 38 Pellet Pistol, Timney air weight revolver (small frame) 14Ruger Standard MK 1 & MK II, Walther P38, Taurus 92 Security Six, Speed Six, Redhawk, Super Redhawk, GP-100 -17Ruger LCP Semi (4 set)Ruger LCR Rev 38 (4 set)H&K 270 22 Cal. Auto (late model) Single Six, Blackhawk all cal. wide trigger SuperBlackhawk 44 Mag, Virginia Dragoon, A.M.T. Hardbvall Beretta, Star F, Star PD, Star S, Llama 380,Jennings 22 Auto Johnson Mod. 55, 57, Charter Arms, Dan Wesson, CZ-75Harrington Richardson 662, 732, 900, 939, 949, 999, 925, 929, TZ85 -23Walther PPK, PPKS, 159Charter Arms (some late models), if #23 does not fit wide smooth trigger, RWS Airgun, Ruger 101, Taurus 85 -217Auto Mag II P5 Compac Walther Olympia/Pistole .22 cal circa 1962 Remington 1858 SA Revolver See Camp 32-380 Cal P-11, P-32 SHOTGUNS & RIFLES43, 69, 75, 88, 100 Carbine, 54, 70 (old model, pre 1964), 72A -2190 74, 1200, 1400 21, 50, 61, 63, 150, 250, Hi & Lo Wall O&U 670, 770 OM, 528 (late model post 1964), 600 Steel Barrel (12 Ga.) Single Barrel, Toravel Pistol -11Super X-1 Model 70 Bolt Action Center Fire Classic Featherweight -159Model 67-A .22 Cal. SHOTGUNS AND RIFLES870TC & TB, 310, 90T Shotgun 121, 581, 788, 11, 6141, 721, 722, 7510, 511, 512, 513, 514, 512X, 513T, 521T, k 540, 550, 572, 740, 7601100, 58 Auto, 870, 552, 1187, 700, 7400, 7600, 552, 742- 9241 Automatic, Shilen Replacement Trigger 700 Rem -1134 BDL, 40X, M/7 Carbon align=”center”>MISCELLANEOUS SHOTGUNS & RIFLESBSA, Browning Citori 12 & 20 Ga. Type III, Timney 98 FN- 1Anschultz 64, Weatherby MKV, Matado, Rossi Gallery Model,234 Springfield, Charles Daly, Weatherby Vanguard -2Ithaca 37, 1500 Rifle, Krieghoff 32, Thompson Cnt 22 Classic- 3Ruger Mini 14, Ruger M77, Marlin bolt action Rimfire by Rifle Basix- 4Browning O&U, Browning BT-99, Kawajrvchyla, Stevens 30, 77,Marlin 60, Weatherby pump 12, Sako LA16, Mark III -5Browning Auto Shotguns, BBO, Marlin39,39A,336,56, M-1Carbine- 6Browning 22 Auto, Whitney Wolverine 101,Condor OU Mod 31015 -7Savage 23D, Sako L57, Marlin 222, 80, Springfield 951,Mossberg 185, 283, Krag, Franchi Auto, Ithaca 400, Stevens 59,Higgens 25, S&W 1000, H&K Benelli S-90, S&W 1000- 9Stevens 416, Walnut Hill, 54A, FN400, Sako LA6, Springfield 03, 03A3,Wards 46A, Mossberg 151, 152K, 640, M-1Garand, Timney Target,Thompson, New Englander Muzzle Loader, Armalite AR-50 -11Jap 6.5, 7.7, Browning Fn, Mauser 91, 93, 98, Mannlicker ShoenSavage 23, Sako Finnfire 461, Anschultz 22, Jaeger, O&UMashburn, Schultz-Larsen, Peterson 1500 HVA, Canjar, Dayton, Traister & Sado Adjustable,Jzeger NM, Whitworth Mauser, SKB 500 Series O&U- 13SKB 85 TSS with Barrel Selector (only available in 45B, Timney Featherweight,PBeretta Gardone VT 12ga -14Browning A-Bolt 110, 112, 116 Model 1, Model 2, Ruger O&U (9/32″wide), Colt AR-15- 17Mossberg300,H&K 270(22 Auto),Timney Rplmt Spring/Enfield Sptmn- 18Savage 99 GF75, 20Sako L61, Sheridan Air 21Enfield 1917 US, British 303, Sako L579, Timney Mauser BRNOHowa 1500 Series Rifle Monarch, Browning Pump Shotgun NH25, Anschultz Target, H&R 700 DL,Marlin 881, 882, 883, 25N, 25MN, Shilen (trigger = 1/8″ wide, straight curve)- 24Ruger 159Sharp Shooter, Rifle Basix, Savage Model 10 Sharp Shooter- 9Anchultz Model 1717, 1710,1720, 1730, 1743 Center Black Diamond, Sako L461- 11Jewel Trigger for Arnold Arms Remington ActionSAKO A-1 20SAKO Model75, Benelli Sport 2NM, Super Black Eagle, Montefeltra- 3CZ 452 Rimfire 22 Long Rifle, Mossberg 500 AT -5CZ 550 .243 cal and up (single set trigger) circa 2004- 13Ruger 12 ga O&U 04/65 Daily Superior Field MM 12ga England Firearms Handi Rifle SB2, Semi Auto Model 9-10 -217Sako Forester L579 (13/64″)- M-14 AL 390 Centennial 1999 Model AL 391 Urika 12 4Krieghoff K-80 Competition Shotgun RT (Removable Trigger) -23Rock River N.M. Trigger Group for AR-15 National Match- 19-LMarlin 81-T .22 Savage .222 Rifle 353 .22 cal R-1 K-5 12 guage Shotgun Topper .20 guage Shotgun, H&R Topper 158 circa 1970 -23AK-47 (7.62 mm) 500 Shotgun P94 Finnfire, Tikka Hunter, cal .22 Long Riffle, circa AIR GUNS AND RIFLESBeeman R Series Rifles Kodiak Longbow StingRay Arms TX200, ProSport, 400 & 410 Series MKII Raider Patriot, Webley Tomahawk Hunter 840 Air Rifle .177, 2003 model 336C, 336W 30-30 Win, Marlin 308X Lever 308,Marlin 1894CL Lever 218 BEE (19/64″ wide; Quarter 380 Bersa SA (5/16″ width, Nickel Nova 12 ga Pump (5/16″; less than Quarter curve)-17

Đọc ngay  Kinh Bắc Hotel có những hạng phòng nào thích hợp cho 3 người?

Buy Now

Viết từ Greenpineresort

Cuộc sống là quá trình trao tặng và đón nhận không ngừng, mỗi người chúng ta là một mắc xích quan trọng trong vòng liên kết ấy. Vì vậy, đừng do dự khi mở rộng lòng mình với mọi người. Rất nhiều người, nhiều nơi trên thế giới đang chờ đợi ở bạn một sự hảo tâm, một vòng tay ấm áp… Đôi khi, chỉ một ánh mắt trìu mến, một nụ cười thân thiện, hay một câu nói chân tình cũng đủ làm viên mãn một trái tim! Hãy cho đi để thấy rằng đời sống thật phong phú.

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bất trắc với những nỗi đau của nhân loại cùng sự hủy hoại nghiêm trọng của môi trường. Chính vì vậy, chúng ta cần quan tâm đến nhau nhiều hơn để góp phần giảm bớt những nỗi đau và bất trắc ấy trong cuộc sống. Thế nhưng, chúng ta sẽ thể hiện điều đó như thế nào để có thể làm vơi đi những bất hạnh của chính mình và của người khác?

Bí quyết đơn giản nhất chính là: “Mỗi người hãy biết chia sẻ, biết cho đi, biết trao tặng những gì tốt nhất mà mình có cho người khác”. Thật vậy, cuộc sống chính là quá trình trao tặng và đón nhận không ngừng. Có rất nhiều thứ chúng ta có thể trao tặng cho người khác, từ của cải vật chất cho đến một lời khuyên, kinh nghiệm, lời nói chân tình, hay thậm chí chỉ là một ánh mắt thiện cảm, một nụ cười đôn hậu… Những hành động chia sẻ đó thể hiện tấm lòng yêu thương của chúng ta dành cho mọi người. Và chắc chắn rằng chúng ta cũng sẽ đón nhận được không ít điều tuyệt vời bắt nguồn từ sự cho đi cao đẹp này.
Sự sẻ chia luôn mang lại nhiều điều kỳ diệu cho cuộc sống. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng đều có thể chia sẻ và quan tâm đến người khác. Hãy nhớ rằng, khi vui vẻ và hạnh phúc thì ít nhiều bạn cũng đã tạo ra được những tác động tích cực đến những người xung quanh. Ngạn ngữ có câu: “Với thế giới, bạn chỉ là một người bình thường, nhưng với riêng một người nào đó, bạn có thể là cả thế giới”. Và kỳ diệu thay, người đầu tiên nhận được sự cho đi của bạn – không ai khác – đó chính là bản thân bạn. Bản thân mỗi người chúng ta có thể ban tặng chính mình một điều gì đó và cũng có thể nhận lại một điều gì đó từ chính mình.
Khi chúng ta có sự chia sẻ và quan tâm lẫn nhau thì cả người trao lẫn người nhận đều có được những tặng phẩm quý giá nhất của cuộc đời. Sự chia sẻ này góp phần làm cho nhân cách mỗi cá nhân trở nên hoàn thiện hơn. Những hành động cao cả sẽ đọng mãi nơi ký ức tốt đẹp của bạn bè, gia đình và xã hội, còn niềm đau sẽ vơi đi và dần bị lãng quên theo lớp bụi thời gian.
Sự chia sẻ luôn mang lại niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe, và thậm chí là cả sự sống cho con người. Chỉ cần thật tâm, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mất đi khi chia sẻ những gì mình có, bởi vì cho đi là còn mãi!

Đăng ký nhận sách miễn phí: Email : [email protected]

Đọc ngay  Trai trẻ kém 9 tuổi được Lý Nhã Kỳ công khai tình tứ gây bất ngờ