Các điều khoản chính sách

Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính sách bảo mật thông tin của Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Tràng An (gọi tắt là “Công ty”) điều chỉnh cách thức Công ty thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu của Quý khách hàng cung cấp trong khi sử dụng dịch vụ và sử dụng website của chúng tôi.

 1. Mục đích thu thập và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Dữ liệu cá nhân của quý khách được thu thập và sử dụng nhằm giúp chúng tôi thực hiện nghĩa vụ hợp đồng với quý khách, các nghĩa vụ đảm bảo tuân thủ pháp luật và nâng cao chất lượng phục vụ cho quý khách. Cụ thể, thông tin sẽ được sử dụng cho những mục đích sau:

 1. Thực hiện nghĩa vụ hợp đồng và cung cấp dịch vụ cho Quý khách;
 2. Đảm bảo an ninh và an toàn cho hoạt động của Khu du lịch;
 3. Thực hiện nghĩa vụ về kế toán, tài chính và pháp lý;
 4. Chăm sóc khách hàng: liên hệ với khách hàng; tiếp nhận thông tin, góp ý, đề nghị và khiếu nại của khách hàng; thực hiện thăm dò về sự hài lòng của khách hàng; tổ chức các chương trình ưu đãi tại thời điểm cung cấp thông tin hoặc trong tương lai; hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ khác nhằm mang lại trải nghiệm dịch vụ tốt hơn cho khách hàng; thực hiện phân tích, thống kê nhằm phát triển chất lượng và quy mô dịch vụ.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Công ty sẽ bắt đầu lưu trữ dữ liệu cá nhân do Quý khách cung cấp trên hệ thống của Công ty kể từ ngày quý khách cung cấp. Thông tin sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ và cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập và sử dụng đã nêu, hoặc cho đến khi việc tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định cho phép và các tranh chấp được giải quyết, hoặc cho đến khi Quý khách có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho Quý khách, nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô dịch vụ, đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và thực thi các quyền lợi hợp pháp của mình, Công ty có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý khách cho bên thứ ba như:

 1. Nhân sự trong nội bộ Công ty;
 2. Các pháp nhân trực thuộc, đơn vị thành viên của Công ty;
 3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin: công ty hoặc bất kỳ một nhà cung cấp dịch vụ nào khác đều buộc phải cung cấp thông tin của Quý khách khi nhận được yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cơ quan về du lịch, hải quan, di trú, công an, v.v.) nhằm đảm bảo trật tự công cộng;
 4. Các nhà thầu phụ, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác dịch vụ hợp tác với Công ty;

Công ty sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng các bên thứ ba nêu trên tham gia vào việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cá nhân hiểu rõ tầm quan trọng và tuân thủ Chính sách Bảo Mật Thông Tin này.

 1. Quyền của Quý khách với dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống
 1. Truy cập: Quý khách có quyền truy cập thông tin cá nhân của mình được lưu trữ trên hệ thống bằng cách tự mình truy cập. Quý khách tự dùng tài khoản đã đăng ký của mình trên hệ thống để xem các thông tin được hiển thị trên website. Quý khách cũng có quyền yêu cầu Công ty xác nhận rằng một số dữ liệu cá nhân của Quý khách đang được Công ty xử lý, cũng như yêu cầu Công ty cung cấp một số thông tin về loại dữ liệu được xử lý, mục đích xử lý và người nhận hoặc danh mục người nhận những dữ liệu đó.
 2. Chỉnh sửa: Quý khách có quyền tự mình chỉnh sửa, bao gồm cả xóa bỏ, các thông tin trong tài khoản của quý khách trên website. Quý khách lưu ý rằng Quý khách phải chịu trách nhiệm cho hành vi hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình vì việc này liên quan đến khả năng cung cấp dịch vụ và thực hiện các chương trình ưu đãi của chúng tôi dành cho Quý khách.

Quý khách có thể thực hiện các quyền trên bằng cách liên hệ với cán bộ quản lý dữ liệu cá nhân của quý khách theo địa chỉ liên lạc ở Mục 5.

 1. Địa chỉ và thông tin liên lạc của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Đơn vị thu thập và quản lý thông tin của quý khách là Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Tràng An, được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có địa chỉ trụ sở chính tại Khu Tân An, phố Kỳ Lân, P. Tân Thành, TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

Văn phòng giao dịch: Khu du lịch sinh thái Green Pine Resort ,Kỳ Phú ,Nho Quan, Ninh Bình.

Điện thoại: 0989851083

Cán bộ quản lý dữ liệu cá nhân của Quý khách là:

Ông: Nguyễn Văn Phong

Địa chỉ: Khu du lịch sinh thái Green Pine Resort ,Kỳ Phú ,Nho Quan, Ninh Bình.

Email: [email protected]

Nếu Quý khách muốn hỏi thêm về hoạt động thu thập và xử lý thông tin cá nhân của mình, quý khách có thể liên hệ tới cán bộ quản lý trong giờ hành chính trong thời gian từ 7 giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến chủ nhật.

 1. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Trong trường hợp Quý khách nhận thấy thông tin cá nhân của mình bị thu thập và sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi Công ty đã thông báo, quý khách có thể khiếu nại với Công ty theo thông tin liên lạc đã nêu. Quý khách cũng có thể khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp Công ty vi phạm pháp luật áp dụng hiện hành liên quan đến Bảo vệ dữ liệu cá nhân.