[formidable id=”1″]
FACILITIES & MORE

GLAMPING

KHU CẮM TRẠI TOẠ LẠC BÊN CẠNH RỪNG THÔNG VEN HỒ ĐỒNG CHƯƠNG , BÊN CẠNH LÀ NHỮNG THẢM CỎ RỘNG LỚN, LỀU TRẠI CÓ CHĂN, ĐỆM, Ổ CẮM ĐIỆN.., BỮA TỐI BQQ VÀ BỮA SÁNG MIỄN PHÍ

Narture Camp
Sink deep in to the forest

1440K / PAX

Amazing Camp

1080K / PAX